Om oss

Integritetspolicy

För oss på VK Vividi är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar, samlar in och lagrar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om detta och vad du har för rättigheter kopplat till dessa. Har ni några frågor efter att ni läst igenom integritetspolicyn är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person.
Det kan t.ex. vara ett personnummer eller organisationsnummer när det gäller enskilda firmor, namn, adress, telefonnummer och IP-nummer mm. Allt som gör att man kan identifiera en person är en personuppgift.

Personuppgiftsansvarig är VK Vividi AB,
org.nr 556763-0495, Fågelsång 65A, 312 98 VÅXTORP.

Enligt avtal eller samtycke med er som kund används de insamlade personuppgifter för att kunna kontakta er angående offert, order, faktura och leverans. Samt för marknadsföring om våra produkter, erbjudande och nyheter. Utöver de uppgifter ni lämnat när vi registrerat er som kund och när ni handlar hos oss kan vi även vid vissa tillfällen samla in uppgifter från tredjepart. Dessa uppgifter kan bestå av: uppdatering av adressuppgifter samt uppgifter från kreditvärderingsbolag gällande er kreditvärdighet. Så länge ni är kund hos oss och inte avslutat affärsrelationen kommer era uppgifter att finnas sparade i våra system.  För att följa bokföringslagen kommer vi även att spara information från fakturor under 7år + innevarande år.

Ni har alltid rätten att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång av registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa din begäran så att informationen lämnas till rätt person.  Ni kan begära att era personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har ni också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Ni kan även begära radering av de personuppgifter vi behandlar om er, ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för vilka ändamål de samlats in eller behandlats. Tänk på att vi kan ha rätt att neka er begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering, kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen.